Australia 2016/2017

Cycling from Perth Airport

Z letiště v Perthu vede krásná cyklostezka, vezeme si krabice od kol, abychom je mohli za šest týdnů opět použít k přeletu do Adelaide.
Australia 2016/2017

Knihy

Facebook