Australia 2016/2017

Pinacles Desert

Poušť Pinacles asi 200km severně od Perthu patřila určitě k tomu nejhezčímu, co jsme v Austrálii viděli.
Australia 2016/2017

Knihy

Facebook